Hati-Hati dalam Memberi Nama Anak! Halal atau Haram | DiaryHijaber.com

Writer : Ratna P Sari Editor : BL

Hati-Hati dalam Memberi Nama Anak! Halal atau Haram

283 kali dilihat

Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wata’ala. Dan kita sebagai orang tua, wajib bersyukur atas karunia tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan nama yang baik dan memiliki arti yang baik bagi si anak. Selain itu, dengan memiliki sebuah nama maka si anak akan memiliki pula ciri atau tanda untuk dikenal oleh orang lain. Dalam Al Qur’an disebutkan, Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (mendapatkan) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.” (QS. Maryam: 7).

Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh tentang cara memberi nama kepada seorang anak, yaitu dengan dua suku kata. Seperti anak paman beliau Abbas radhiallahu ‘anhu, yang beliau namakan Abdullah radhiallahu ‘anhuma.

Selanjutnya, dalam pemberian nama seorang anak, para ulama juga telah sepakat akan diperbolehkannya memberikan nama dengan nama para nabi. Diriwayatkan dari Yusuf bin Abdis Salam, ia berkata: ”Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam memberikan nama kepadaku Yusuf.” (HR. Bukhori).

Memberikan nama anak dengan nama-nama orang sholih di kalangan kaum muslimin juga diperbolehkan. Mughiroh bin Syu’bah radhiallahu ‘anhu dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya mereka memberikan nama (pada anak-anak mereka) dengan nama-nama para nabi dan orang-orang sholih.” (HR. Muslim).

Kemudian para sahabat Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam kemudian mencontohnya. Salah satunya adalah Zubair bin ‘Awan radhiallahu ‘anhu yang memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama sahabat yang syahid pada waktu perang Badr, missal: Abdullah,’Urwah, Hamzah, Ja’far, Mush’ab, ‘Ubaidah, Kholid, ‘Umar, dan Mundzir.

Sedangkan disisi lain, ada juga nama-nama yang diharamkan di dalam islam, salah satunya adalah seperti dibawah ini.

  1. Nama-nama penghambaan kepada selain Allah Ta’ala. Contohnya, Abdur Rasul (hambanya Rasul), Abdus Syamsu (=hambanya Matahari), Abdun Nabi (=hambanya Nabi), Abdul Ka’bah (=hambanya Ka’bah), dan lain sebagainya.
  2. Nama dari Allah Subhanahu Wata’ala. Contoh : Rahim, Rahman, Malik, dan sebagainya.
  3. Nama yang identik dengan orang- orang kafir.
  4. Nama Sesembahan selain Allah Ta’ala, misal: Al-Lata, Al-‘Uzza dll.
  5. Nama yang memuji diri sendiri. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “Sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang bernama Malakul Amlak (rajanya diraja)” (HR. Bukhori; Muslim).
  6. Memberi nama dengan nama-nama Syaithon.

Demikian penjelasan nama-nama yang kiranya dapat menjadi referensi bagi Anda yang sedang mencari nama bagi si buah hati. Jadi, sudah tahukan nama apa yang tidak boleh diberikan kepada anak Anda kelak?RELATED ARTICLE